Δήμος Λευκωσίας - Αγίοι Ομολογητές, Άγιος Ανδρέας
Αγίοι Ομολογητές, Άγιος Ανδρέας

Αγίοι Ομολογητές, Άγιος Ανδρέας

Πάρκο Πανδώρας Β