Δήμος Λευκωσίας - Καϊμακλί, Βόρειος Πόλος
Καϊμακλί, Βόρειος Πόλος

Καϊμακλί, Βόρειος Πόλος

Πάρκο Οδού Πομπηίας

Πάρκο Οδού Ανδρομάχης

Πάρκο Οδού Συνεργασίας

Πάρκο Αρχαγγέλου