Δήμος Λευκωσίας - Παλουριώτισσα
Παλουριώτισσα

Πάρκο Αφροδίτης

Πάρκο LIDL

Πάρκο B.M.H

Πάρκο Ικαρίας