Δήμος Λευκωσίας - Ο Δήμος Λευκωσίας φιλοξενεί σημαντικό ευρωπαϊκό συνέδριο για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα
Ο Δήμος Λευκωσίας φιλοξενεί σημαντικό ευρωπαϊκό συνέδριο για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα

Ο Δήμος Λευκωσίας φιλοξενεί σημαντικό ευρωπαϊκό συνέδριο για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα


13 Απρ. 2017 11:45
Ο Δήμος Λευκωσίας φιλοξενεί στις 19 με 21 Απριλίου 2017, την εναρκτήρια συνάντηση του έργου InnovaSUMP - Innovation in sustainable urban mobility plans for low carbon transport (Καινοτομίες στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας για αστικές μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα) του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG Europe. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από ιδίους πόρους.
 
Στο εταιρικό σχήμα με επικεφαλής το Δήμο Λευκωσίας, συμμετέχουν Δήμοι από όλη την Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων των Δήμων Πράγας (Τσεχία), Ντέβον (Ηνωμένο Βασίλειο), Ραβέννα(Ιταλία),  Βίλνιους (Λιθουανία), Κορδελιού – Ευόσμου (Ελλάδα),  Ιασίου (Ρουμανία), Βισέου (Πορτογαλία), καθώς και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  που θα παρέχει την επιστημονική υποστήριξη στους εταίρους.
 
Το αντικείμενο του InnovaSUMP είναι να διερευνήσει, να εξετάσει και να ενσωματώσει τις παρακάτω τέσσερις (4) βελτιώσεις και καινοτομίες στην υφιστάμενη μεθοδολογία εκπόνησης των Σχεδιών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ):
 
1. Ένταξη των ερευνών συμπεριφοράς μετακινουμένων και των ερευνών δυνητικών χρηστών μεταφορικών μέσων στη διερεύνηση εφαρμογής νέων και αναδυόμενων μεταφορικών συστημάτων, τεχνολογιών, πολιτικών και μέτρων
 
2. Ενοποίηση μέτρων χρέωσης και χρηματοδότησης μεταφορικών υπηρεσιών και υποδομών (συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης της χρήσης αστικού δικτύου/ χρέωσης κυκλοφοριακής συμφόρησης και υποθήκευσης εσόδων για επενδύσεις αστικής κινητικότητας/ δημοσίων συγκοινωνιών)
 
3. Ενσωμάτωση στο σχεδιασμό των μετακινήσεων των επισκεπτών σε τουριστικούς προορισμούς, για τη βιώσιμη κινητικότητα των τουριστών, κυρίως σε θέρετρα με αυξημένη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης σε προορισμούς με βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και της βελτίωσης των συνδυασμών μετακινήσεων για την αύξηση της προσβασιμότητας εντός των υπόψη περιοχών
 
 4. Ενσωμάτωση των διαδικασιών Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (SEAP) και των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUMP)
 
Ο Δήμος Λευκωσίας αποτελεί τον πρώτο Δήμο της Κύπρου που έχει καταρτίσει  και υλοποίει ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
 
Ο Δήμος Λευκωσίας μέσα από το έργο InnovaSUMP το οποίο επικεντρώνεται στη βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών στον τομέα των μεταφορών στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος μετακινήσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.interregeurope.eu/innovasump