Δήμος Λευκωσίας - «Η νεωτερική επίδραση των γαλλικών γραμμάτων στον Πρώιμο Νεοελληνικό Διαφωτισμό»
«Η νεωτερική επίδραση των γαλλικών γραμμάτων στον Πρώιμο Νεοελληνικό Διαφωτισμό»

«Η νεωτερική επίδραση των γαλλικών γραμμάτων στον Πρώιμο Νεοελληνικό Διαφωτισμό»

22 (Τετάρτη), Μάρτιος 2017 22/03/2017 - 19:30- Αίθουσα Καστελιώτισσα

Διάλεξη στα Ελληνικά του κ. Jacques Bouchard, νεοελληνιστή Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μοντρεάλ, «Η νεωτερική επίδραση των γαλλικών γραμμάτων στον Πρώιμο Νεοελληνικό Διαφωτισμό».

Η διάλεξη διοργανώνεται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.